Social Me Workshop #13

Отново на Social media marketing конференция 25 март 2016 г., София, Интерпред СТЦ, бул. Драган Цанков 36 В последно време тенденциите за засилване ролята на социалните мрежи в онлайн маркетинга стават все по-отчетливи. Това важи както за пряката …Continue reading →